Creatief Leefbaar Megen

“The next big thing” dat is de naam van de WhatsApp groep waarin inmiddels vele enthousiastelingen zijn of haar creativiteit kunnen delen. Het festival Lulboompop zal dit jaar worden georganiseerd door een nieuwe groep vrijwilligers. Voorheen werd dit alleen door carnavalsvereniging Kwoaje Keie in samenwerking met Terras Effe Zitte georganiseerd. Door het stoppen van Terras Effe Zitte hebben de Kwoaje Keie samenwerking gezocht met iedereen die maar een steentje wil bijdragen aan het festival. Er is een stichting opgericht met als idee een creatief platform voor allerlei activiteiten binnen of buiten Megen. De naam van de stichting is dan ook: Creatief Leefbaar Megen. De vrijwilligers zijn dan ook van mening dat we het beste zelf voor de leefbaarheid in de dorpen/kernen kunnen zorgen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met deze mix van leeftijden, ideeën en culturen, maar we zoeken zeker nog extra vrijwilligers die zich bij dit bonte gezelschap willen aansluiten en zo een basis te maken voor nog vele jaren Lulboompop. Heb je interesse? App of bel even met de voorzitter Johan Hermans 06 - 21 28 48 87. De opbrengsten worden elk jaar opnieuw in het festival gestoken. Zo wil de organisatie elk jaar wat toevoegen aan het festival.

Festival Lulboompop

Vrijdag 8 juni 2018 - Aanvang 19:00 uur

Zaterdag 9 juni 2018 - Aanvang 14:00 uur

Contact

Email: Lulboompop@gmail.com

Bestuur:

Voorzitter: Johan Hermans

Penningmeester: Sander van der Wolk

Secretaris: Marieke van Druenen