27 & 28 JUNI 2025 | MEGEN

Creatief Leefbaar Megen

“The next big thing” dat is de naam van de WhatsApp groep waarin inmiddels vele enthousiastelingen zijn of haar creativiteit kunnen delen. Het festival Lulboompop zal dit jaar worden georganiseerd door een nieuwe groep vrijwilligers. Voorheen werd dit alleen door carnavalsvereniging Kwoaje Keie in samenwerking met Terras Effe Zitte georganiseerd. Door het stoppen van Terras Effe Zitte hebben de Kwoaje Keie samenwerking gezocht met iedereen die maar een steentje wil bijdragen aan het festival. Er is een stichting opgericht met als idee een creatief platform voor allerlei activiteiten binnen of buiten Megen. De naam van de stichting is dan ook: Creatief Leefbaar Megen. De vrijwilligers zijn dan ook van mening dat we het beste zelf voor de leefbaarheid in de dorpen/kernen kunnen zorgen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met deze mix van leeftijden, ideeën en culturen, maar we zoeken zeker nog extra vrijwilligers die zich bij dit bonte gezelschap willen aansluiten en zo een basis te maken voor nog vele jaren Lulboompop. Heb je interesse? App of bel even met de voorzitter Johan Hermans 06 – 21 28 48 87. De opbrengsten worden elk jaar opnieuw in het festival gestoken. Zo wil de organisatie elk jaar wat toevoegen aan het festival.

 

Festival Lulboompop

Vrijdag 28 juni 2024 – Aanvang 16:00 uur
Zaterdag 29 juni 2024 – Aanvang 15:00 uur

 

Contact

Email: info@lulboompop.nl

 

Bestuur:

Voorzitter: Johan Hermans
Penningmeester: Jack van de Coolwijk
Secretaris: Marieke van Druenen

Stichting CLM
Lulboompop is onderdeel van Stichting CLM, en vindt plaats op de Maasdijk (splitsing richting veerpont Appeltern).
KVK: 70762244
Contact
Postadres:
Graaf Alardstraat 42
5366 BR Megen
(NB: dit adres is niet de locatie van het evenement, alleen bestemd voor post)